DIARY - latest info first

2018

Contact made by Coordinatiing school from Germany, Nardini School.

Application papers send

Project under Erasmus+ is accepted

MØDEFORSAMLING I TYSKLAND (INDLEDNING PÅ NARDINI SCHULE)

13-16 november 2018

Koordinator

• Jan Pedersen

• Kristian Bruusgaard

Tirsdag den 13. november

Kl. 9.00          Velkommen

- Velkomstkaffe på skolen med alle de lærere, der repræsenterer de forskellige partnerskoler i Pedal for Better Learning læringsprojektet.

- Efterfølgende en rundvisning på skolens forskellige faciliteter ledsaget af ledelsen og de lærere, der var involveret i projektet.

- Derefter besøgte alle de deltagende lærere forskellige klasser, hvor underviseren på værtsskolen gjorde deres undervisningsarbejde. I løbet af denne periode forklarede fakultetet fra den tyske skole de daglige rutiner for centret og karakteristika for deres uddannelsesmæssige læseplan.

Kl. 9:30         Kort præsentation om hver skole

- Alle lærere, der er involveret i dette projekt, præsenterer det uddannelsescenter de tilhører og indeholder også et kort overblik over karakteristika for uddannelsessystemerne i hvert land og region. Til præsentationen er der anvendt audiovisuelle medier, hvis indhold er blevet projiceret med en kanon og en computer for at færdiggøre indholdet, der fremføres mundtligt.

- Den formelle præsentation af hvert land er afsluttet med udveksling af pædagogiske erfaringer med fokus på implementeringen af ​​de institutionelle projekter, der udvikles i hver skole. Organisationen og originaliteten af ​​nogle af disse projekter har skabt interesse for alle deltagerne, som har skabt spørgsmål om organisering af det samme og de resultater, der blev opnået under udviklingen.

11:00             Roller træner test

- Projektets koordinerende team har vist træningsrummet med de intelligente ruller, som dets uddannelsescenter har. De har også forklaret alle de materialer, der er nødvendige for at udstyre et tilsvarende rum i de andre partnerskoler (smarte ruller, cykler, tabletter, computer, projektionsskærm, projektor, internetforbindelse, fans osv.).

- Efter den første forklaring har assisterende lærere fra Spanien og Danmark deltaget i et simuleret løb inde i træningsrummet ved hjælp af alle de ovenfor beskrevne materialer.

- Under denne indendørs fysiske aktivitetsoplevelse, er de generelle detaljer blevet forklaret for at tage højde for organisationen af ​​de aktiviteter, der vil blive gennemført under projektets udvikling blandt partnerskolerne.

- Da den fysiske træning er gennemgået, har alle deltagere udvekslet deres følelser, synspunkter og løst de tvivl, der er opstået i forbindelse med uddannelsesarbejdet med de anvendte materialer.

1:00               Frokost

- Alle lærere, der deltager i projektet, har spist på en lokal restaurant for at smage det lokale køkken, som de har anbefalet os.

2:00               Åben spørgerunde

- Projektkoordineringsgruppen har fremlagt et dokument, hvor repræsentanter for de andre skoler bekendtgøres for de fordele de har set i udviklingen af ​​deres pilotprogram med deres studerende.

- Derefter er der åbnet en platform, hvor hver skole har delt med hinanden om deres ideer i forbindelse med implementeringen af ​​Erasmus+ projektet, Pedal For Better Learning i overensstemmelse med deres respektive uddannelsescentres karakteristika. Når alle de første ideer er blevet fremlagt, er der etableret fælles arbejdssteder, der skal lede udviklingen af ​​projektet i de kommende måneder (erhvervelse af materialer, målsætninger, beskrivelse af aktiviteter, tværfaglig organisation, faktorer der forbedrer projekterne, forslag til evaluering af resultater. Her har det Danske program SUUS store erfaringer.

3:00               Omklædning

5:45               Kultur aften med foredrag

- For at afslutte dagen har alle fakulteter og medarbejdere i det tyske center sammen med repræsentanterne for de inviterede skoler spist sammen for at kommunikere og erfaringsudveksle. Dette foregår på Engelsk – Tysk – Spansk

Onsdag den 14. november

10:00             Kaffe

10:30             Teknisk præsentation

- Opgørelse af alle de tekniske materialer, der er nødvendige specielt til udviklingen af ​​programmet

- Forklaring ved hjælp af grundlæggende tutorials om styring af de forskellige anbefalede computerprogrammer til konfiguration af virtuelle ruter med cykel (videooptagelse, optagelse af rute med gps, billedbehandling, deling af ruter online mm.

- Optagelsesmateriale. Go Pro 5 og GPS Lezyne Macro.

- Redigering af materialer. Filmora Wondershare, Rouvy Editor, Go Pro Editor.

11.30             Cykeltur

- Alle deltagende lærere kører en cykelrute i nærheden af ​​skolen. Denne aktivitet havde et dobbelt mål. På den ene side udføre et feltarbejde ved hjælp af de optagelsesmaterialer, der er nævnt ovenfor. Og på den anden side at kende de pædagogiske ressourcer på jorden, som uden for centrum normalt er udnyttet til at udøve fysisk træning med eleverne.

13:00             Frokost

14.00             Uploading af rute- og programtestning

 - Efter frokost på skolen startede vi laboratoriearbejdet for at konsolidere ​​den ovenfor nævnte cykelrute. Samarbejdsholdet fra Erasmus+ projektet i Nardini Schule deler med de øvrige assisterende lærere rækkefølgen af ​​trin til redigering af videoen og optagelse af GPS'en.Redigering og behandling af digitale oplysninger er baseret på brug af følgende computerprogrammer: Filmora wondersare eller Rouvy editor eller Go pro editor eller Rouvy software

16:00             Test Rouvy program

- For at afslutte dagen udføres en laboratorietest med de smarte ruller i træningsrummet. Alle de deltagende lærere tester, på cyklerne og materialer til at udvikle aktiviteten, den rute, der tidligere blev behandlet og uploadet til Rouvy-platformen for at kontrollere, at alle redigeringstrin har været tilfredsstillende.

19:00             Hjemmeside

  • De danske undervisere aktiverer index side via Mono.net og laver skabelonen, som skal være vores visuelle platform igennem forløbet. Dette værktøj mestres af de danske undervisere og skal være klar til undervisning næste dag.

22:30             Upload

  • Index siden uploades og aktiveres som PFBL2018

Torsdag den 15. november 2019

9.00               Presseinterview

- Direktøren for Nardini Schule præsenterer projektet til den lokale presse, der deltager i uddannelsescentret.

- Journalisten interviewer alle repræsentanter for de centre, der er tilknyttet projektet. I den præsenterer hver skole sin skole, de vigtigste faktorer som vil bringe skolen imod at opnå slutmålet i projektet.

- Efterfølgende en demonstration af hvordan kollektive cykeludfordringer virker ved hjælp af Rouvy-platformen og B-kools smarte ruller.

- Til sidst en fotosession til den lokale avis.

9:30               Kommunikationsplatform

- Hjemmesiden præsenteres og der afholdes et kursus for alle lærere om programmering og sikkerhed.

- Datoerne for de næste ture er fastsat.

Besøg med studerende til Spanien: 25 – 29 Marts 2019

Besøg med studerende til Letland: 2 - 6 Marts 2020

Evaluering i Tyskland: 20 - 24 april 2020

- Kommunikationskanalerne er etableret for at muliggøre en jævn og ordentlig koordinering. Med hensyn til projektstyring vil følgende værktøjer blive brugt: Mindmeister eller Meistertask eller Google Drive.

Projektkoordineringsgruppen udfører træning om effektiv anvendelse af de forskellige applikationer og funktioner, som hver af dem har.

- Så er vejen til at offentliggøre alle de aktiviteter der udføres i forbindelse med projektet valgt. Det er besluttet, at forslaget fra repræsentanten for den danske skole kan være den mest nyttige (Mono.net). På denne side har alle deltagere adgang til at redigere de mest relevante oplysninger i deres afsnit på hjemmesiden.

12:30             Frokost

2:00               Planlægning af mødet i Spanien

- Repræsentanterne for den spanske skole (Reinosa) præsenterer et udkast til programmet der vil blive gennemført under besøget af IES Montesclaros. Flere relevante spørgsmål er rettet: logi, transport, tidsplaner, satser, måltider

Fredag ​​den 16. november 2019

9.00               Turist besøg i Wuzburgs historiske centrum og dens UNESCO-kulturarv.

12:30             Frokost

14:00             Diskutere problemerne med at filme cykelture i befolket områder.

21. november 2018

Jan Pedersen

Kristian Bruusgaard